Stap 1 - ZORGVULDIG INSCANNEN

  • In de onreine zone worden alle inkomende gesloten plastiek zakken door de scantunnel gevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de vuile aanvoer per klant te volgen. Deze registratie laat toe de levensduur van de artikelen te volgen.

Stap 2 - GRONDIG WASSEN

  • Vloermoppen en poetsdoeken worden gewassen volgens de voorschriften van de fabrikant, rekening houdend met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Er wordt gezorgd voor zowel thermische als chemische desinfectie. Hier worden geen risicos genomen.
  • De machines zijn medicare waszwierders. Dat betekent dat de belading in de onreine zone gebeurt en het ontladen in de reine zone. Kruisbesmetting is hierdoor uitgesloten.
  • Alle vloermoppen en poetsdoeken worden per klant gewassen. Er worden geen gemengde ladingen gemaakt.

Stap 3 - VOORZICHTIG DROGEN

  • Het drogen is een essentieel onderdeel van de wascyclus. Te hoge temperaturen en beschadigde trommels kunnen de kwaliteit van de vezels aantasten.
  • Bij het droogproces worden stofpartikels uit de vezel geblazen wat de kwaliteit van de vezel ten goede komt bij het werk.

Stap 4 - CORRECT OPPLOOIEN

  • Het plooien gebeurt volgens de afspraken die met klant gemaakt zijn. Dit kan afhangen van de gebruikte werkwagens of volgens de eigen schoonmaakmethode.

Stap 5 - HANDIG VERPAKKEN

  • Omwille van hygiënische redenen worden alle goederen verpakt. Zolang de verpakking gesloten is kan de klant zonder twijfel de artikelen gebruiken. Ze zijn gegarandeerd proper.
  • Het verpakken gebeurt volgens de overeengekomen hoeveelheden per artikel en per klant.

Stap 6 - NAUWGEZET UITSCANNEN

  • Vóór verzending worden alle artikelen uitgescand. Op basis van die scanning kan de facturatie gebeuren.
f g c

Vacature